İçeriğe geç

Kategori: Etik

Bilişim Etiği

Bilişim teknolojileri araçlarını kullanırken uyulması gereken yazılı ve yazılı olmayan kurallar diyebiliriz. Bu normların temel amacı kullanıcıların minimum zarar ve maksimum fayda ile elektronik ortamı…

Bilim Etiği

İlk olarak bilim insanlığına bakalım. Bilim insanı, uzun ve zahmetli yolda geçerek, bilgi ve deneyimlere, sabırlı ve sürekli çalışmaya dayanan yaşam biçimidir. Meslek etiği, mesleklerin…

Mesleki Etik

İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden standartların toplamıdır. Meslek üyelerine emreden, onları belli kurallara zorlayan, kişisel eğilimleri sınırlayan, yetersiz ve ilgisiz üyeleri meslekten dışlayan…

× Nasıl yardımcı olabilirim?