İçeriğe geç

Mesleki Etik

İş hayatındaki davranışları yönlendiren, onlara rehberlik eden standartların toplamıdır. Meslek üyelerine emreden, onları belli kurallara zorlayan, kişisel eğilimleri sınırlayan, yetersiz ve ilgisiz üyeleri meslekten dışlayan ilkelerdir.

Mesleki Etik İlkeleri

 • Doğruluk
 • Yeterlilik
 • Güvenirlik
 • Mesleğe bağlılık

Mühendislik Etiği : Mühendislerin hakla, müşterilere, işçilere, çevreye, meslektaşlarına karşı uyması gereken kuralları anlatır. Mühendislik hatasının topluma veya çevreye zararlar vermemesi için çevre bilinci veya etik eğitimi almış olmaları gerekir.

Etiksel Sorunlar

Etiksel İkilem : Bir konunun birbirleri ile çatışan ancak iki tarafında tartışılabilir. Doğru yanlarının olmasından ortaya çıkar.

Etiksel Sapma : Bir kişi ahlaki olmayan bir karar aldığı zaman ortaya çıkar. Bencil davranmayı seçmesidir.

Mühendislik Etiği İlkeleri

 • Görevi yerine getirirken toplumun refahını önde tutma,
 • Verilere dayanarak dürüst, gerçekçi olma,
 • Rüşveti tüm şekilleri ile reddetmek,
 • Çıkar çatışmalarından uzak durmak,
 • Sadece kendi uzmanlık alanlarında hizmet edip, kendini geliştirmek, ilerletmek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İlkeleri

 • Topluma ve Doğaya karşı sorumlulukları(toplum refahı, doğa koruma vb.)
 • Hizmet edilen gerçek ya da tüzel kişilere karşı sorumluluklar(rüşvet almama, iş ilişkilerini olumsuz etkilememe)
 • Mesleğe ve meslektaşa karşı sorumluluklar(mesleğe saygınlık, dürüst ve adil davranma, yetki ve sorumluluklarını zorunlu ve ehil meslektaşa devretmek vb.)
 • Kendilere karşı sorumlulukları(bilgi ve kültürlerini geliştirme, meslektaşların dürüst eleştirilerini dikkate alma vb.)

İş Hayatındaki Etik Dışı Davranışlar

 • İş kalitesini önemsememe,
 • Rüşvet isteme veya alma,
 • Kurum varlık ve olanakların kişisel amaç veya kötü biçimde kullanma,
 • İş yerinde ayrımcılık yapma,
 • Çıkar çatışmalarına girme,
 • İş yerinde bencil davranma,
 • Cinsel tacizde bulunma,
 • Ticari ya da mesleki sırları sızdırma,
 • Çalışma arkadaşlarını sömürme,
 • Kayırma,
 • Yetkiyi kötüye kullanma,
 • Zimmete geçirme,
 • Yıldırma- korkutma.

Kategori:AnasayfaEtik

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Nasıl yardımcı olabilirim?