İçeriğe geç

Tarife Aşımında Fatura Tutarını Hesaplama

Bu örnekte bir telefon tarifemiz olsun. Bu tarife üzerine her fazla kullanımda oluşacak yeni tutarı oluştursun.

public partial class ftarife : Form
  {
    int paketfiyat;
    int[] miktarlar = { 0, 0, 0 };
    double[] asimlar = { 0, 0, 0 };
    public ftarife()
    {
      InitializeComponent();
      tpaketfiyat.Text = "10";
      tsmsmiktar.Text = "100";
      tsmsucret.Text = "0,4";
      tdkmiktar.Text = "100";
      tdkucret.Text = "0,6";
      tmbmiktar.Text = "100";
      tmbucret.Text = "0,3";
      rbsms.Checked = true;
    }

    private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int miktar;
      bool kmiktar = Int32.TryParse(tmiktar.Text, out miktar);
      if (kmiktar && miktar > 0 && paramkontrol())
      {
        if (rbsms.Checked)
          ltur.Items.Add(rbsms.Text);
        else if (rbdk.Checked)
          ltur.Items.Add(rbdk.Text);
        else
          ltur.Items.Add(rbmb.Text);

        lmiktar.Items.Add(miktar);

        rbsms.Checked = true;
        tmiktar.Clear();
        hesapla();

      }
    }

    private void bsil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = ltur.SelectedIndex;
      if (secilen > -1 && paramkontrol())
      {
        ltur.Items.RemoveAt(secilen);
        lmiktar.Items.RemoveAt(secilen);
        hesapla();
      }
    }
    private void hesapla()
    {
      double tutar = paketfiyat * 1.0;
      string[] turler = { rbsms.Text, rbdk.Text, rbmb.Text };
      lfiyat.Items.Clear();

      for (int i = 0; i < ltur.Items.Count; i++)
      {
        int index = -1;
        string tur = ltur.Items[i].ToString(); // (string) ltur.Items[i]
        for (int k = 0; k < turler.Length; k++)
          if (turler[k] == tur)
          {
            index = k;
            break;
          }
        int miktar = (int)lmiktar.Items[i];
        miktarlar[index] -= miktar;
        double asim = 0;
        if (miktarlar[index] < 0)
        {
          double p_asim = asimlar[index];
          asim = p_asim * miktarlar[index] * -1;
          miktarlar[index] = 0;
        }
        tutar += asim;

        lfiyat.Items.Add(asim);
      }

      latutar.Text = tutar + " TL";
    }
    private bool paramkontrol()
    {
      bool kpaket = Int32.TryParse(tpaketfiyat.Text, out paketfiyat);

      bool ksmsmiktar = Int32.TryParse(tsmsmiktar.Text, out miktarlar[0]);
      bool kdkmiktar = Int32.TryParse(tdkmiktar.Text, out miktarlar[1]);
      bool kmbmiktar = Int32.TryParse(tmbmiktar.Text, out miktarlar[2]);

      bool ksmsasim = Double.TryParse(tsmsucret.Text, out asimlar[0]);
      bool kdkasim = Double.TryParse(tdkucret.Text, out asimlar[1]);
      bool kmbasim = Double.TryParse(tmbucret.Text, out asimlar[2]);

      if (kpaket && ksmsmiktar && kdkmiktar && kmbmiktar
        && ksmsasim && kdkasim && kmbasim)
        return true;
      return false;
    }

    private void bduzenle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (paramkontrol())
        hesapla();
    }
  }
Kategori:AnasayfaC#

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Nasıl yardımcı olabilirim?