İçeriğe geç

Öğrencinin Devamsızlık Durumunu Hesaplama

Teorik ve uygulama dersleri için devamsızlıklar belli bir yüzdeye aittir. Standart olarak teorik ders saatinin %70, uygulama dersinin %80 olacak şekilde devamsızlık durumunu hesaplatarak, devamsızlıktan kalıp kalmadığını hesaplayalım.

public fdevamsizlik()
    {
      InitializeComponent();
      thafta.Text = "14";
      tsaatt.Text = "2";
      tsaatu.Text = "2";
      tornt.Text = "70";
      tornu.Text = "80";
    }
    private void bekle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int teo, uyg;
      bool kteo = Int32.TryParse(tteo.Text, out teo);
      bool kuyg = Int32.TryParse(tuyg.Text, out uyg);

      if (kteo && kuyg && togr.Text.Length > 0 && teo > -1 && uyg > -1)
      {
        logr.Items.Add(togr.Text);
        lteo.Items.Add(teo);
        luyg.Items.Add(uyg);
        ldurum.Items.Add(sonuchesapla(teo, uyg));
        togr.Clear();
        tteo.Clear();
        tuyg.Clear();
      }
    }
    private string sonuchesapla(int teo, int uyg)
    {
      /*int hafta,teos,uygs,teoor,uygor;
      bool khafta = Int32.TryParse(thafta.Text, out hafta);
      bool kteos = Int32.TryParse(tsaatt.Text, out teos);
      bool kuygs = Int32.TryParse(tsaatu.Text, out uygs);
      bool kteoo = Int32.TryParse(tornt.Text, out teoor);
      bool kuygo = Int32.TryParse(tornu.Text, out uygor);*/
      TextBox[] alanlar = { thafta, tsaatt, tsaatu, tornt, tornu };
      int[] degerler = new int[alanlar.Length];
      for (int i = 0; i < alanlar.Length; i++)
      {
        bool sonuc = Int32.TryParse(alanlar[i].Text, out degerler[i]);
        if (!sonuc)
          return "-";
      }
      int sinirteo = (int)((degerler[0] * degerler[1]) * (100 - degerler[3]) * 0.01);
      int siniruyg = (int)((degerler[0] * degerler[2]) * (100 - degerler[4]) * 0.01);

      if (teo > sinirteo || uyg > siniruyg)
      {
        if (teo > sinirteo)
          return "Kaldı(T)";
        else
          return "Kaldı(U)";
      }
      return "Geçti";
    }
    private void bsil_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int secilen = logr.SelectedIndex;
      if (secilen > -1)
      {
        logr.Items.RemoveAt(secilen);
        lteo.Items.RemoveAt(secilen);
        luyg.Items.RemoveAt(secilen);
        ldurum.Items.RemoveAt(secilen); // bakacagiz
      }
    }
    private void bguncelle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      for (int i = 0; i < logr.Items.Count; i++)
      {
        int teo = (int)lteo.Items[i];
        int uyg = (int)luyg.Items[i];
        ldurum.Items[i] = sonuchesapla(teo, uyg);
      }
    }
    private void logr_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      ListBox lb = (ListBox)sender;
      logr.SelectedIndex = lb.SelectedIndex;
      lteo.SelectedIndex = lb.SelectedIndex;
      luyg.SelectedIndex = lb.SelectedIndex;
      ldurum.SelectedIndex = lb.SelectedIndex;

    }
Kategori:AnasayfaC#

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

× Nasıl yardımcı olabilirim?